VIZIJA

  • Vaikų globos namai, galintys išugdyti visapusiškai išsilavinusią, dorą, kūrybingą, laisvą, sugebančią integruotis į socialinę aplinką, asmenybę.
  • Užtikrinantys visapusišką psichinį, socialinį vaikų saugumą, galimybę augti sveikam.
  • Užtikrinantys savalaikį raidos sutrikimų išaiškinimą, gydymą ir reabilitaciją.
  • Kvalifikuota, kūrybiška, sugebanti atskleisti save veikloje, puoselėjanti tautines žmogiškąsias vertybes, bendruomenė.

MISIJA

  • Likusiems be tėvų globos kūdikiams, vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų ,o jei mokosi pagal bendro lavinimo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų. Turintiems vystymosi sutrikimų teikiantys specialųjį ugdymą, popamokinę veiklą, ankstyvąją reabilitaciją, gydytojo specialisto pagalbą ruošiantys vaikus sėkmingai integracijai į socialinę aplinką.