Balandžio 18 - 30 d. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose vyko renginiai „Draugystės sūkuriai“ (taip prisijungėme prie Lietuvoje vykusios visuotinės akcijos „Savaitė be patyčių“). Vykusių renginių veiklos skatino toleranciją, draugiškumą, empatiją, pagarbų bendravimą. Globotiniai buvo  skatinami diskutuoti, kalbėtis. Bandyti atsakyti į klausimą, „Ką mes kiekvienas galime padaryti, kad patyčios liautųsi?“. Pagrindinė šios savaitės mintis:

 Nebūna normalių patyčių. Patyčios –  tai ne jumoras. Juokaujama norint pralinksminti, tyčiojamasi – norint įskaudinti.

 
   Globos namuose buvo atidarytos kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu vaikai kūrė ketureilius, vyko svarstymai apie draugystę, laimės pojūtį... Taip pat įgyvendinome projektą „Kūrybiniai skaitymai, žaidimai mažiesiems“, kurio metu vyresnieji skaitė/sekė/inscenizavo pasakas mažiesiems, skatino mažuosius žaisti kartu žaidimus. Vykome į Panevėžio rajono šunų prieglaudą, stebėjome šunelių dresūros pamoką. Smagi buvo dienos akcija „Šlepetuokime drauge“. Vaikai stebino savo kūrybiškumu ir išmone. Rinkome gražiausių šlepečių savininką ir vieningiausią šeimyną, bei ilgiausiai šlepetavusį globotinį. Dalinomės vaikų iškeptais skanėstais su „Betliejaus valgyklėlės“ lankytojais.


 

   Buvo surengta vaikų konferencija „Patyčios vaikų akimis“, kurioje pasisakė globotinių tarybos atstovai. Konferencijos dalyviai svarstė ką daryti, kad patyčių būtų mažiau. Visos šeimynos kūrė „Šeimynos skulptūras“ ir jas užfiksavo fotografijose, kurios buvo įrėmintos ir puošia šeimynas. Labai smagios buvo popietės, kurių metu buvo atidaromos arbatinės „Draugystė“. Už šypsena, apkabinimą, nuoširdumą, gerą nuotaiką galėjome gardžiuotis nuostabiais skanėstais. Visi laukė šių popiečių.

   Sulaukėme ir svečių. Prevencinius užsiėmimus apie patyčias, pareigas, gražų ir nuoširdų bendravimą, atsakomybę vedė policijos pareigūnės. Atvyko ir Biržų parapijos kunigas Ernestas.

 


 Šiais metais ir toliau tęsėme projektus „Šokio ritmu“ ir „Mano vaikystė žydinčioj pievoj“.


 

 


 „Draugystės sūkuriai“ renginių apibendrinimas vyko išvykoje – „Žaliosios“ miške. Ši diena buvo paskelbta draugo diena. Aprangos kodas buvo „Kitaip“. Apdovanojome vieningiausią šeimyną, tolerantiškiausius globotinius ir kitus pasižymėjusius vykusių renginių metu.