2018 Metų

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2016 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2015 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2014 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2013 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2012 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2011 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė

 

2010 Metų

I-o ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I-o pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Metinė finansinė atskaitomybė